Ne
Yaparız?

İçimizde yanan ateşle daima çizginin dışında yürüyor, kalıplaşmış değerleri yok
sayarak kendi vizyonumuzla yeniden oluşturuyoruz.

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ / MARKA İLETİŞİMİ

PRODÜKSİYON / WEB SİTESİ

MEDYA PLANLAMA & SATINALMA / PR 

VIRTUAL REALITY / AUGMENTED REALITY

GOOGLE 360 / STORYBOX & CHEFSTORY